Privacyverklaring

  Privacyverklaring

  Stichting Trekkertrek Koudekerk aan den Rijn gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Na het doorgeven van uw contactgegevens aan Stichting Trekkertrek Koudekerk aan den Rijn geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

  Persoonsgegevens die Stichting Trekkertrek Koudekerk aan den Rijn verwerkt

  Stichting Trekkertrek Koudekerk aan den Rijn gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de dagelijkse gang van zaken m.b.t. inschrijving en deelname trekkertrekwedstrijd, inschrijving en deelname touwtrekwedstrijd, de vrijwilligersadministratie en sponsoradministratie.

  Het bewaren van uw persoonsgegevens

  Stichting Trekkertrek Koudekerk aan den Rijn zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens bewaard worden.

  Gegevens delen met derden

  Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen aan derden voor commerciële doeleinden, maar zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@trekkertrek.nl.

  Foto’s en video’s

  Tijdens onze evenementen zullen foto’s en video’s gemaakt worden voor ons eigen archief, het programmaboek, promotiemateriaal, de website en promotie op diverse social media. Bij betreden van één van onze evenementen stem je hier stilzwijgend mee in. Gepubliceerde foto’s kunnen op verzoek worden verwijderd.

  Gebruik van Google Analytics op de website

  Wij analyseren het gebruik van onze website www.trekkertrek.nl. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics cookies. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Echter slaan wij geen persoonsgegevens op. Daar een deel van het IP adres gemaskeerd is en ‘gegevens delen met Google’ is uitgezet.

  Beveiliging

  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@trekkertrek.nl

  Wijzigingen privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

  Snel naar programma onderdelen
  31 juli 2024
  3 augustus 2024
  3 augustus 2024
  3 augustus 2024
  3 augustus 2024