Huisregels

  Huisregels

  Het Bestuur van Trekkertrek Koudekerk a/d Rijn streeft ernaar om het evenement zo veilig en ordelijk mogelijk te laten verlopen!
  Wij vragen u om onze huisregels in acht te nemen.

  Algemeen

  • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van en/of vernielingen aan uw eigendommen
  • Alle Trekkertrekvrijwilligers zijn duidelijk te herkennen aan hun T-shirt. Volg hun instructies te allen tijde op!
  • Parkeren van auto’s en fietsen geschiedt onder begeleiding om het terrein zo efficiënt mogelijk te gebruiken én voor uw eigen veiligheid; volg a.u.b. de aanwijzingen van onze medewerk(st)ers op
  • Het betreden van het parkeer- en evenemententerrein geschiedt geheel op eigen risico
  • Honden en andere (huis-)dieren zijn op het terrein niet toegestaan
  • Het is verboden achter of op de bar te komen
  • Gooi a.u.b. afval in de daarvoor bestemde afvalbakken
  • Alle activiteiten en tijden zijn onder voorbehoud
  • Toiletten en de babyverschoonruimte kunt u vinden in units aan het einde van de wedstrijdbaan; er is ook een toilet voor mindervaliden beschikbaar

  Voor uw veiligheid

  • Het is bezoekers niet toegestaan om het gebied rond de start van de Trekkerrekwedstrijd en het Trekkerkwartier te betreden
  • Het is ten strengste verboden zich op de wedstrijdbaan te bevinden; voor de hekken zitten of staan mag nooit!
  • Caravans, tenten, woonwagens, campers e.d. mogen het terrein niet op
  • Op het terrein mag niet worden overnacht

  Alcoholhoudende dranken en roken

  • Voor het verkrijgen van alcoholhoudende dranken dienen bezoekers van 18 jaar en ouder een polsbandje te dragen; dit wordt u aangeboden bij de ingang en legitimatie is derhalve verplicht
  • Bezoekers die jonger dan 18 jaar zijn krijgen geen polsbandje omdat de organisatie aan hen geen alcoholhoudende dranken mag verkopen
  • Het is verboden om te roken in tenten en toiletten
  • Zie verder ons Alcohol- en rookbeleid

  Ongelukken

  De medische dienst van het Rode Kruis is gestationeerd in een unit op het attractieveld nabij de Maximabrug

  Kinderen hebben onze speciale aandacht!

  • Bij de ingang krijgen kinderen een blanco polsbandje aangeboden waarop hun ouder(s)/verzorger(s) de naam en een telefoonnummer kunnen schrijven
  • Laat uw (kleine) kinderen niet zonder begeleiding rondlopen of spelen! Zij zijn nieuwsgierig en verdwijnen makkelijk in de drukte!
  • Bij de kinderattracties is begeleiding van de Trekkertrekvrijwilligers aanwezig, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor uw kinderen!

  Kinderen die hun ouders kwijt zijn

  • Help te allen tijde kinderen die hun ouder(s)/verzorger(s) aan het zoeken zijn door ze naar de medische dienst van het Rode Kruis te brengen! Bovenop deze post staat een grote afbeelding van Nijntje. U kunt de medische dienst vinden in een unit op het attractieveld nabij de Maximabrug
  • De medische dienst zorgt voor kinderen die hun ouder(s)/verzorger(s) kwijt zijn en spoort de ouder(s)/verzorger(s) op
  • Bent u uw kind(eren) kwijt? Let u dan óók op de omroepinstallatie: wij roepen om welk kind zijn/haar ouders zoekt!

  Gevonden voorwerpen

  • U kunt bij de de medische dienst van het Rode Kruis uw verloren voorwerpen melden en gevonden voorwerpen afgeven. De medische dienst kunt u vinden in een unit op het attractieveld nabij de Maximabrug
  • Komt uw verloren voorwerp niet dezelfde dag bij u terug? Soms vinden wij tijdens het opruimen van het evenemententerrein eigendommen en bewaren deze. U kunt met de organisatie in contact komen via emailadres info@trekkertrek.nl
  Snel naar programma onderdelen
  31 juli 2019
  3 augustus 2019
  3 augustus 2019
  3 augustus 2019
  3 augustus 2019
  3 augustus 2019