Huisregels en informatie

  Huisregels

  Het Bestuur van Trekkertrek Koudekerk a/d Rijn streeft ernaar om het evenement zo veilig en ordelijk mogelijk te laten verlopen!
  Bij betreden van ons evenement terrein gaat u akkoord met onderstaande huisregels.

  Algemeen

  • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van en/of vernielingen aan uw eigendommen.
  • Alle Trekkertrekvrijwilligers zijn duidelijk te herkennen aan hun T-shirt. Volg hun instructies te allen tijde op!
  • Parkeren van auto’s en fietsen geschiedt onder begeleiding om het terrein zo efficiënt mogelijk te gebruiken én voor uw eigen veiligheid; volg a.u.b. de aanwijzingen van onze medewerk(st)ers op.
  • Het betreden van het parkeer- en evenemententerrein geschiedt geheel op eigen risico.
  • Honden en andere (huis-)dieren zijn op het terrein niet toegestaan.
  • Het is verboden achter of op de bar te komen.
  • Gooi a.u.b. afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Alle activiteiten en tijden zijn onder voorbehoud.
  • Toiletten en de babyverschoonruimte kunt u vinden in units aan het einde van de wedstrijdbaan; er is ook een toilet voor mindervaliden beschikbaar.
  • Het is niet toegestaan koelboxen en drank mee te brengen naar binnen het evenement terrein op.
  • Bezoekers dienen zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
  • Bezoekers kunnen worden gefouilleerd inclusief het inzien van meegebrachte tassen/rugzakken.
  • Op terrein zijn meerdere fotograven aanwezig die in opdracht van ons het evenement vastleggen. Dit materiaal wordt gebruikt ter verslaglegging en worden mogelijk gepubliceerd via social media, websites en persberichten.

  Voor uw veiligheid

  • Het is bezoekers niet toegestaan om het gebied rond de start van de Trekkertrekwedstrijd en het Trekkerkwartier te betreden.
  • Het is ten strengste verboden zich op de wedstrijdbaan te bevinden; voor de hekken zitten of staan mag nooit!
  • Caravans, tenten, woonwagens, campers e.d. mogen het terrein niet op.
  • Op het terrein mag niet worden overnacht.

  Alcoholhoudende dranken en roken

  • Voor het verkrijgen van alcoholhoudende dranken dienen bezoekers van 18 jaar en ouder een polsbandje te dragen; dit wordt u aangeboden bij de ingang en legitimatie is derhalve verplicht.
  • Bezoekers die jonger dan 18 jaar zijn krijgen geen polsbandje omdat de organisatie aan hen geen alcoholhoudende dranken mag verkopen.
  • Het is verboden om te roken in tenten en toiletten.

  Ongelukken

  De medische dienst van de EHBO is gestationeerd in een unit op het attractieveld nabij de Maximabrug

  Kinderen hebben onze speciale aandacht!

  • Bij de ingang krijgen kinderen een blanco polsbandje aangeboden waarop hun ouder(s)/verzorger(s) de naam en een telefoonnummer kunnen schrijven
  • Laat uw (kleine) kinderen niet zonder begeleiding rondlopen of spelen! Zij zijn nieuwsgierig en verdwijnen makkelijk in de drukte!
  • Bij de kinderattracties is begeleiding van de Trekkertrek vrijwilligers aanwezig, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor uw kinderen!

  Kinderen die hun ouders kwijt zijn

  • Help te allen tijde kinderen die hun ouder(s)/verzorger(s) aan het zoeken zijn door ze naar de medische dienst van de EHBO te brengen! Bovenop deze post staat een grote afbeelding van Nijntje. U kunt de medische dienst vinden in een unit op het attractieveld nabij de Entree
  • De medische dienst zorgt voor kinderen die hun ouder(s)/verzorger(s) kwijt zijn en spoort de ouder(s)/verzorger(s) op
  • Bent u uw kind(eren) kwijt? Let u dan óók op de omroepinstallatie: wij roepen om welk kind zijn/haar ouders zoekt!

  Gevonden voorwerpen

  • U kunt bij de de medische dienst van de EHBO uw verloren voorwerpen melden en gevonden voorwerpen afgeven. De medische dienst kunt u vinden in een unit op het attractieveld nabij de entree
  • Komt uw verloren voorwerp niet dezelfde dag bij u terug? Soms vinden wij tijdens het opruimen van het evenemententerrein eigendommen en bewaren deze. U kunt met de organisatie in contact komen via emailadres info@trekkertrek.nl
  Snel naar programma onderdelen
  31 juli 2024
  3 augustus 2024
  3 augustus 2024
  3 augustus 2024
  3 augustus 2024